1. NAZWA WYŚCIGU I ORGANIZATOR.

WYŚCIG KOLARSKI 20Coolbike Moryn

ORGANIZATOR:

MEGASPORT
DYREKTOREM WYŚCIGU JEST KRZYSZTOF PLINTA

NUMER TELEFONU : 669 770 770

2. TERMIN I MIEJSCE

WYŚCIG ODBĘDZIE SIĘ 27 CZERWCA 2015
START I META USYTUOWANA BĘDZIE W POBLIŻU PLAŻY MIEJSKIEJ W MORYNIU

3. UCZESTNICTWO

W WYŚCIGU PRAWO STARTU MAJĄ ZAWODNICY KTÓRZY DOKONAJĄ ZGŁOSZENIA I WPŁATY WPISOWEGO DO WYŚCIGU NA ZASADACH OPISANYCH W PKT 13 I

ZAWODNICY BIORĄ UDZIAŁ W WYŚCIGU NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZAWODNICY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MUSZĄ POSIADAĆ PISEMNĄ ZGODĘ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WYŚCIGU.

4. BIURO WYŚCIGU

BIURO WYŚCIGU CZYNNE OD 08:00 NA PLAŻY MIEJSKIEJ W MORYNIU

PRZEDSTAWICIELE EKIP I ZAWODNIKÓW, BĄDŹ SAMI ZAWODNICY MUSZĄ POTWIERDZIĆ UDZIAŁ W WYŚCIGU W BIURZE WYŚCIGU W GODZINACH OD 10.00 DO 13.00.

PRZY BIURZE ZAWODÓW DZIAŁAĆ BĘDZIE SERWIS ROWEROWY.

5. TRENINGI

ORGANIZATOR POPRZEZ INTERNET UDOSTĘPNIA PLANOWANY PRZEBIEG TRASY.

TRENINGI NA TRASIE SA DOZWOLONE ALE NIEOBOWIĄZKOWE.

6. KLASYFIKACJA

WYŚCIG ROZEGRANY ZOSTANIE NA RUNDACH W NASTEPUJACYCH KATEGORIACH:

Otwarte Mistrzostwa Morynia indywidualnie i w parach.

Ponadto w kategoriach:
M1 - mężczyźni do 20 roku zycia
M2 - mężczyźni do 30 roku zycia
M3 - mężczyźni do 40 roku życia
M4 - mężczyźni do 50 roku zycia
Super Masters mężczyźni powyżej 50 roku zycia.
K1 - kobiety do 40 roku zycia
K2 - kobiety powyżej 40 roku życia.
Zawodnicy i zawodniczki startujące w Otwartych Mistrzostwach Morynia nie mogą startować jednocześnie w Wyscigu MTB

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH DLA ZAPEWNIENIA UCZESTNIKOM BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZATOR OGRANICZA LICZBĘ UCZESTNIKÓW DO 300.

O WPISANIU NA LISTE UCZESTNIKÓW DECYDUJE DATA WPŁATY WPISOWEGO.

JEŻELI DO KATEGORII WIEKOWEJ NA DWA TYGODNIE PRZED STARTEM WYŚCIGU ZAREJESTRUJE SIĘ PRZEZ REJESTRACJĘ INTERNETOWĄ MNIEJ NIŻ 5 ZAWODNIKÓW ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZYŁĄCZENIA KATEGORII DO KATEGORII SĄSIEDNIEJ.

7. NAGRODY

ZAWODNICY I PARY Z MIEJSC 1-3 OTWARTYCH MISTRZOSTW MORYNIA ZDOBĘDĄ PREMIE FINANSOWE:

I MIEJSCE OMM INDYWIDUALNIE- 40% SUMY WPISOWEGO DO OMM INDYWIDUALNIE

II MIEJSCE OMM INDYWIDUALNIE- 20% SUMY WPISOWEGO DO OMM INDYWIDUALNIE

III MIEJSCE OMM INDYWIDUALNIE- 10% SUMY WPISOWEGO DO OMM INDYWIDUALNIE

I MIEJSCE OMM PARY – 50% SUMY WPISOWEGO DO OMM W KATEGORII PARY

II MIEJSCE OMM PARY – 20% SUMY WPISOWEGO DO OMM W KATEGORII PARY

III MIEJSCE OMM PARY – 10% SUMY WPISOWEGO DO OMM W KATEGORII PARY

WŚRÓD UCZESTNIKÓW WYŚCIGÓW ROZLOSOWANE ZOSTANA NAGRODY RZECZOWE. UCZESTNIKOM WYŚCIGU ZOSTANĄ PO PRZEKROCZENIU LINII METY WRĘCZONE MEDALE.ZA MIEJSCA OD I,II,III ZOSTANĄ WRĘCZONE PUCHARY PODCZAS CEREMONII DEKORACJI.

8. POMOC TECHNICZNA

POMOC TECHNICZNA ZEWNĘTRZNA PODCZAS WYŚCIGU NA DYSTANSIE PRO JEST ZABRONIONA

ZAWODNIK NA TRASIE MOŻE DOKONAĆ NAPRAW SAM LUB Z POMOCĄ ZAWODNIKA ZE SWOJEJ DRUŻYNY.

WYMIANA ROWERU, RAMY I KIEROWNICY Z NUMEREM JEST ZABRONIONA.

9.CEREMONIA DEKORACJI

CEREMONIE DEKORACJI ODBĘDĄ SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ GODZINĘ PO PRZEJECHANIU METY PRZEZ OSTATNIEGO ZAWODNIKA PODLEGAJĄCEGO DEKOROWANIU.

DO DEKORACJI MAJĄ OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ SIĘ NASTĘPUJĄCY ZAWODNICY:

- ZAWODNICY Z MIEJSCA 1-3 KATEGORII WIEKOWYCH WYŚCIGU

- ZAWODNICY Z MIEJSC 1-3 OTWARTYCH MISTRZOSTW MORYNIA

ZAWODNICY POWINNI ZGŁOSIĆ SIĘ 10 MINUT PRZED DEKORACJĄ W MIEJSCU DEKORACJI W STROJACH WYŚCIGOWYCH.MIEJSCE CEREMONI DEKORACJI TO SCENA MIESZCZĄCA SIĘ NA PLAŻY MIEJSKIEJ W MORYNIU.

10. KARY

W ZAKRESIE KAR ZAWODNIKÓW OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY SPORTOWE PZKOL.

11. PROGRAM MINUTOWY

10:00 -13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW WYŚCIGU.

14:00 START KATEGORII M1, SUPERMASTERS I KOBIET – CZAS JAZDY OK 40 MIN.

15:00 START WYSCIGU GŁÓWNEGO KATEGORIE M2,M3,M4 I OMM INDYWIDUALNIE – CZAS JAZDY OK 1 GODZ I 15 MINUT

17:00 START OMM W KATEGORII PARY. WYSCIG ROZEGRANY ZOSTANIE W TEN SPOSÓB, ZE KAŻDY Z ZAWODNIKOW MA DO PRZEJECHANIA 4 OKRĄŻENIA, Z TYM ZE ZMIANA ZAWODNIKOW NASTEPUJE PO DWOCH OKRAZENIACH.

12. TRASA

PLAN TRASY UDOSTEPNIONY ZOSTANIE NA BIKEGP.EU ORAZ NA COOLBIKE.PL

13. WPISOWE

WPISOWE DO ZAPISÓW PRZEZ INTERNET NALEŻY DOKONOWAĆ DO DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU NA NASTĘPUJĄCY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

BANK SPÓLDZIELCZY CHOJNA O/CEDYNIA

12 9370 1017 0105 9949 2001 0011

MEGASPORT S.J.

UL.WYSZYŃSKIEGO 14 70-201 SZCZECIN

PRZY DOKONYWANIU PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ KATEGORIĘ W KTÓREJ CHCĄ PAŃSTWO WYSTARTOWAĆ.

W PRZYPADKU WPŁATY NA KONTO ORGANIZATORA

Wpisowe do Otwartych Mistrzostw Morynia to 40 PLN.
Wpisowe do pozostałych wyścigów to 20 PLN.

Zawodnicy poniżej 18 roku życia i powyżej 60, mieszkańcy MORYNIA oraz pracownicy Coolbike mają prawo do 50% znizki.

W PRZYPADKU ZAPISÓW W DNIU WYŚCIGU W BIURZE ZAWODÓW:

Wpisowe do Otwartych Mistrzostw Morynia to 50 PLN
Wpisowe do pozostałych wyścigów to 20 PLN.

BRAK ZNIŻKI!!!

14. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WYŚCIG ROZGRYWANY BĘDZIE W OTWARTYM RUCHU ULICZNYM, KAŻDY UCZESTNIK MA BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK STOSOWANIA SIĘ DO PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO.

UCZESTNICY WYŚCIGU ŁĄMIĄCY PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO BĘDĄ DYSKWALIFIKOWANI.

KAŻDY UCZESTNIK BEZWZGLĘDNIE MUSI PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ ZALECENIOM SŁUŻB ZABEZPIECZAJĄCYCH TRASĘ.

ZAWODNIK WIDZĄCY NIEBEZPIECZEŃSTWO MA OBOWIĄZEK ZATRZYMAĆ SIĘ LUB ZWOLNIĆ TEMPO JAZDY.

ZAWODNIK JADĄCY WOLNIEJ MA OBOWIĄZEK PRZEPUŚCIĆ ZAWODNIKA JADĄCEGO SZYBCIEJ.

16.OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

KAŻDY ZAWODNIK MUSI STARTOWAĆ NA SPRAWNYM TECHNICZNIE ROWERZE I MIEĆ NA GŁOWIE KASK SZTYWNY PRZEZNACZONY DO JAZDY NA ROWERZE.

17. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

SĘDZIA GŁÓWNY: JAN PLINTA

SĘDZIA STARTU- METY: ARTUR MASZADRO

18. PROTESTY I REKLAMACJE.

PROTESTY I REKLAMACJE MOŻE SKŁADAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PISEMNIE ZAWODNIK KTÓREGO PROTEST DOTYCZY W CIĄGU 30 MINUT OD ZAMKNIĘCIA TRASY. PO TYM TERMINIE REKLAMACJE I WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA PROTESTU DO ROZPATRZENIA JEST WPŁACENIE KAUCJI W WYSOKOŚCI 50PLN.

JEŚLI PROTEST BĘDZIE ZASADNY KAUCJA ZOSTANIE ZWRÓCOWNA, JEŚLI NIE KAUCJA PRZEPADA NA RZECZ ORGANIZATORA.

PROTESTY ROZPATRUJE ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI, GŁOS DECYDUJĄCY MA SĘDZIA GŁÓWNY.

18. WALKA Z DOPINGIEM

PODCZAS WYŚCIGU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY ANTYDOPINGOWE UCI I PZKOL. ZAWODNICY Z KARĄ DYSKWALIFIKACJI Z PZKOL NIE MOGĄ STARTOWAĆ.

19. WYKAZ SZPITALI NA W POBLIŻU TRASY

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.


74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

Tel. 91 416 23 54
Tel. 91 416 21 09

Szpital w Dębnie Sp. z o. o.

74-400 Dębno ul. Kościuszki 58

tel. 95760 2063 do 65 lub 887 470 420

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

WE WSZYSTKICH SPRAWACH NIE OBJĘTYCH REGULAMINEM DECYDUJE SĘDZIA GŁÓWNY.

WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE/KOMUNIKATY UMIESZCZONE ZOSTANĄ NA TABLICY OBOK BIURA ZAWODÓW – ZAWODNICY I OPIEKUNOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY.